วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

งาน part time fuji ( บริษัทฟูจิ ) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา


งาน part time fuji ( บริษัทฟูจิ ) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา โดยเปิดรับคนทำงานด่วน ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะทำงาน part time สามารถอ่านรายละเอียดการทำงานได้ด้านในค่ะ

งาน part time fuji ( บริษัทฟูจิ ) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา


1. Asst. Supervisor (ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา)
- เพศหญิง/ชาย อายุ 18-25 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานในร้านอาหารหรือโรงแรม และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
- รักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความอดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

2. Asst. Supervisor(F/B) (ผู้ช่วยตรวจสอบวัตถุดิบ)
- เพศหญิง/ชาย อายุ 18-25 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร(Food Science)/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความอดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

3. PR Service (ประจำสาขา)
- ชาย – หญิง อายุ 18 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

4. Take Order (พนักงานรับรายการอาหาร) / Reception (พนักงานต้อนรับ)
- เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
- รักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความอดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
- มีทักษะในการจดจำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

5. Cashier(พนักงานแคชเชียร์)
- เพศหญิง อายุ 18-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- รักงานบริการ มีความซื่อสัตย์ ความอดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
- มีบุคคลค้ำประกัน

6. Checker Staff (พนักงานเช็คเกอร์)
- เพศหญิง/ชาย อายุ 18-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความรอบครอบในการปฏิบัติงาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
- มีทักษะในการจดจำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

7. พนักงานประจำบาร์น้ำ
- เพศหญิง อายุ 18-27 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รักงานบริการ บุคลิกภาพดี รักความสะอาด ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
- มีทักษะในการจดจำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

8. Service Staff (พนักงานบริการทั้งประจำและ Part Time )
- ชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป นักเรียน นักศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

9. พนักงานฝึกหัดกุ๊ก
- เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี /ชาย อายุ 18-25 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รักในงานประกอบอาหาร บุคลิกภาพดี รักความสะอาด มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น คล่องตัว ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
- มีทักษะในการจดจำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

10. แผนกแม่บ้าน/ล้างจาน
- เพศหญิง อายุ 18-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.4 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- รักงานบริการ รักความสะอาด มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ประจำสโตร์บางนา
1. พนักงานจัดเรียงสินค้า (ประจำ/รายวัน/Part Time )
- เพศหญิง/ชาย อายุ 18-27 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป นักเรียน นักศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- สามารถปฏิบัติงานในเวลา 05.00 – 14.00 น.
- มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ กระตือรือร้น และมีความอดทน
- มีความรอบครอบ ตรงต่อเวลา
** มีรถบริการรับ-ส่งแยกบางนา

ประจำสำนักงานใหญ่
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
- ชาย อายุ 18 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- รักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการสื่อสารและการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
2. PR Executive
- ชาย – หญิง อายุ 18 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- ชอบพบปะผู้คน มีทักษะในการสื่อสารและการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น